Про виробничо – технічну та економічну діяльність вугільної промисловості України за 01-09 2014 року

Про виробничо – технічну та економічну діяльність вугільної промисловості України за січень – вересень 2014 року

Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців “Укрвуглероботодавці” на засіданні Ради 13 жовтня розглянуло підсумки виробничо – технічної та економічної діяльності вугільної промисловості за січень-вересень 2014 року.

Відповідно до календарного плану у жовтні 2014 року підприємством «Відділення вугілля, горючих сланців і торфу Академії гірничих наук України» (далі Відділення) завершено проведення аналітичних досліджень інформаційних матеріалів про виробничо-технічну та економічну діяльність вугільної промисловості України за січень-вересень 2014 року, в тому числі ряд показників економічної діяльності, а саме: фонд оплати праці, середньомісячна заробітна плата, а також деякі показники фінансової діяльності з урахуванням специфіки формування статистичної звітності надані за січень-серпень 2014 року.
Інформаційно-аналітичні матеріали стосуються:
• основних показників роботи галузі в цілому;
• показників роботи об’єднань, державних підприємств і самостійних шахт, які належать до сфери управління Міністерства енергетики і вугільної промисловості України;
• якісних показників;
• гірничотехнічних показників;
• економічних показників.
Необхідно відмітити, що на результати роботи вугільної промисловості України загалом у третьому кварталі 2014 року відчутно впливала ескалація військово–політичної напруженості у Донецькій і Луганській областях. За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у вересні поточного року представники незаконних військових формувань контролювали діяльність 88 із 93 вугільних шахт, які розташовані у Донбасі. При цьому через руйнування і затоплення функціонували лише 24 шахти. Тому, у вересні 2014 р. відбулося найбільше падіння обсягів вуглевидобутку як в державному, так і недержавному секторах вітчизняної вугільної промисловості. В цілому по Україні за цей місяць видобуто близько 3,4 млн. тонн вугілля, що на 3,3 млн. тонн, або на 49,7 % менше ніж за такий же період минулого року. Вугледобувними підприємствами Міненерговугілля (державний сектор) видобуто лише 609,0 тис. тонн. Завдання виконано всього на 28,5%, що, до речі складає менше третини видобутку вересня 2013 року. При цьому доля вуглевидобутку у державному секторі знизилася до 18,0 %.
Зазначене вкрай негативно позначилося на результатах роботи галузі за дев’ять місяців 2014 року і на спроможності галузі забезпечувати потреби національної економіки у вугіллі і, перш за все, для потреб теплоенергетики. Його запаси на складах теплових електростанцій (ТЕС) в третій декаді вересня знизилися ще на 2,7 % — до 1 млн. 944 тис. тонн. Для стабільного та безаварійного функціонування теплоенергетичного сектора запаси вугілля на складах ТЕС в цілому мають складати 4-5 млн. тонн. За відомостями Міненерговугілля, з урахуванням реального стану та можливостей вітчизняних шахт, дефіцит енергетичного вугілля до кінця поточного року може досягти 5,0 млн. тонн. Уряд України прийняв рішення забезпечити його покриття за рахунок імпорту з ПАР, Росії та деяких інших держав.
У більш деталізованому плані ситуація у вугільній промисловості України з початку поточного року виглядає наступним чином.
Вугільними підприємствами України за січень-вересень 2014 року загалом видобуто 53 млн. 415,1 тис.т вугілля, що на 2965,3 тис.т (на 5,3%) менше планового показника. Також зазначене менше показника рівня
видобутку за січень-вересень 2013 року на 8100,0 тис.т (13,2%). Енергетичного вугілля видобуто 39 млн. 384,4 тис.т. Зазначене менше планованого на 4563,3 тис.т., або на 10,4%. Порівняно з відповідним періодом 2013 року видобуток зменшився на 4587,8 тис.т. (на 10,4 %).
Обсяг видобутку коксівного вугілля склав 14030,7 тис.т, що більше запланованого на 1598,0 тис.т. (на 12,9%). Порівняно з таким же періодом минулого року видобуток зменшився на 3512,2 тис.т. (на 20,0 %).
Підприємствами, підпорядкованими Міненерговугілля, за січень-вересень 2014 року видобуто 15 млн. 353,9 тис.т вугілля, що на 3437,1 тис.т (18,3%) менше встановленого плану. Порівняно з відповідним періодом 2013 року видобуток тут в цілому також зменшився на 2145,0 тис.т (на 12,3%).
Енергетичного вугілля видобуто 11320,7 тис.т. Завдання виконано на 81,5%, що на 2565,2 тис.т. менше запланованого. Порівняно з січнем-вереснем 2013 року видобуток зменшився на 1270,0 тис.т. (на 10,1%).
Коксівного вугілля видобуто 4033,2 тис.т, що менше запланованого обсягу на 871,9 тис.т (на 17,8%). Відповідний минулорічний показник зменшено на 875,0 тис.т (на 17,8%).
За січень-вересень 2014 р. всіма вугледобувними підприємствами України проведено 263,2 км розкривних та підготовчих гірничих виробок, що
на 31,5 км менше ніж заплановано. Державними підприємствами за цей період проведено 94,0 км таких виробок, що на 30,0 км менше, ніж передбачено програмою.
За останні півтора роки склалася стійка тенденція до зменшення обсягів підготовчих робіт у галузі і вона вкрай загострилася у другому-третьому кварталах поточного року. Її продовження вже у найближчій перспективі може ускладнити проблему своєчасної підготовки готових до виймання запасів вугілля у обсягах, які мають забезпечити виконання програми з видобутку вугілля. Тому результати підготовчих робіт у галузі в цьому році, на жаль, не дають підстав для певного оптимізму з подолання тенденції, що склалася.

Споживання та розрахунки за електроенергію.
За вересень 2014 року державними підприємствами з видобутку та переробки вугілля, а також вугільними підприємствами, що готуються до ліквідації спожито 110,3 млн. кВт∙г електроенергії на суму 150,2 млн. гривень. Обсяг сплати за енергоресурси склав 1,9 млн. гривень, тобто лише 1,2 %.
За січень-вересень поточного року зазначеними підприємствами спожито 2 354,2 млн. кВт∙г електроенергії вартістю 2739 686,5 тис. гривень. Обсяг сплати за цей період склав 1561569,1 тис. грн., або 57,0 % його загальної вартості, у тому числі вугледобувними підприємствами оплачено 1556242,4 тис. грн. (65,4 %), а підприємствами, що перебувають у процесі реструктуризації – 5326,7 тис. грн. (1,5 %). Тому одним з нагальних питань, яке потребує якомога скорішого вирішення є подолання недофінансування на 01.10.2014 року на 151,1 млн. грн. (на 27,3 %) бюджетної програми “Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості”.
У галузі, як і раніше, вкрай великими залишаються збитки від випуску товарної вугільної продукції державними вугледобувними підприємствами.
У той же час також слід мати на увазі, що у 2014 році вітчизняна вугільна промисловість функціонує в умовах певних обмежень щодо бюджетного фінансування галузі, які витікають із політики глибокої економії
витрат, затвердженої Верховною Радою і Урядом України (див. анотацію про виконання роботи за 1-й квартал 2014 р.).
Так, загальний обсяг бюджетних коштів для державної підтримки вугільної промисловості скорочено майже на 3,5 млрд. гривень, або на 22 %. Вже у першому кварталі було повністю виключено бюджетне фінансування капітального будівництва. Тому на поточний рік лімітом передбачено спрямувати тільки 175,1 млн. грн. капітальних вкладень лише за рахунок власних коштів підприємств.
У зв’язку з викладеним ситуація, що складається, об’єктивно вимагає розроблення на кожному вугледобувному підприємстві комплексних програм, які дозволили б забезпечити максимальну мінімізацію усіх витрат на виробництво вугільної продукції.
Забезпечення вирішення завдання задоволення потреб національної економіки у вітчизняному вугіллі; подолання його дефіциту, що склався
внаслідок бойових дій у Донецькій і Луганській областях, ставить на порядок денний питання відновлення життєдіяльності Донбасу та його промислово-економічного відродження.
З нашої точки зору, пропозиції до програми відновлення і розвитку паливно – енергетичного комплексу мають враховувати специфіку етапу припинення застосування зброї у Донбасі, який характеризується різним тлумаченням задіяних у конфлікті сторін умов підписаного протоколу і нестабільністю їх виконання. Тому, на цьому етапі максимальну увагу необхідно приділити територіям вугледобувних регіонів, підконтрольних Центральній українській владі.
Для мінімізації дефіциту вугілля у паливно – енергетичному балансі держави пропонується:
по-перше, у найкоротші терміни відновити функціонування зупинених у період воєнних дій перспективних вугільних шахт за переліком, що надається Міністерством енергетики та вугільної промисловості, а також Донецькою паливно – енергетичною компанією ДТЕК;
по-друге – створити додаткові потужності з видобутку вугілля у Волинській, Львівській та Дніпропетровській областях, для чого:
• ввести у експлуатацію за бюджетні кошти першу чергу шахти новобудови № 10 “Нововолинська” потужністю 600,0 тис. тонн на рік у 2015 році, а другу чергу потужністю 900,0 тис. тонн – у 2016 році;
• підтримати програму розвитку виробничих потужностей ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” з видобутку енергетичного вугілля, яка передбачає їх збільшення у 2015 році до 18,7 млн. тонн проти 12,9 млн. тонн у 2012 році, або на 5,8 млн. тонн (на 44,8%);
• відновити роботи зі створення на півночі Дніпропетровської області Верхньодніпровського буровугільного комплексу з видобутку 4,7 млн. тонн на рік бурого вугілля, що еквівалентно 1,8 млн. тонн кам’яного вугілля. Це дозволить мати у складі комплексу теплоелектростанцію встановленою потужністю 600 Мвт та ряд підприємств з утилізації продуктів спалення і вироблення на їх основі гірського воску, будматеріалів, вуглелужних реагентів, сірчаної кислоти. До того ж щорічно буде отримуватися 3,63 млн. Гкал. теплової енергії;
• по-третє, враховуючи абсолютну безперспективність шахт Центрального району Донбасу (ЦРД) як з виробничо- технічної, так і з
економічної точок зору пропонується припинити їх діяльність протягом найближчих 2-3-х років. Для заміщення виробничих потужностей ЦРД з видобутку вугілля, що будуть вибувати, можуть бути задіяні вільні висококондиційні запаси Самарської і Добропільської дільниць, які розташовані на заході Донецької області і межують із сходом Дніпропетровської та півднем Харківської областей. На їх основі доцільно побудувати нову шахту потужністю з видобутку 4,0 млн. тонн вугілля на рік.
Підхід, який пропонується для вирішення завдання забезпечення ТЄС вугіллям, при різних варіантах розвитку військово – політичної та соціально-економічної ситуації у Донбасі, у тому числі і не зовсім сприятливих, створить умови для підтримання необхідного рівня надійності теплової енергетики за рахунок вітчизняного вугілля, а також забезпечення зайнятості шахтарів і енергетиків у регіоні.
Окрім впливу складного воєнно-політичного стану у Донбасі, фінансовий дисбаланс у традиційно збитковій вугільній промисловості України, як і раніше, не тільки зберігається, але й посилюється під впливом таких основних факторів:
• погіршення кон’юнктури ринку вугілля (з листопада 2008 року) під впливом світової фінансово-економічної кризи;
• неухильного зростання, порівняно з попереднім роком, цін на матеріали та обладнання для вугледобувного виробництва;
• неефективного використання коштів державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції;
• практичного припинення реформування в 2013-2014 роках державного сектора галузі;
• невідповідності попиту пропозиціям на вугільну продукцію, що постійно поглиблюється;
• недостатньо гнучкої експортно-імпортної політики щодо вугільної продукції.

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію члена Ради А.І. Кабанова прийняти до відома.
2. Розмістити її на сайті Об’єднання “Укрвуглероботодавці” з метою ознайомлення з нею керівників шахтарських колективів.