«Укрвуглероботодавці» поширюють свою репрезентативність на нову галузь

«Укрвуглероботодавці» поширюють свою репрезентативність на нову галузь
«Укрвуглероботодавці» поширюють свою репрезентативність на нову галузь

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 № 2862-УІ Комісією Національної служби посередництва і примирення здійснено підтвердження репрезентативності Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці» на відповідність критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу (Висновок Комісії НСПП від 14 березня 2014 року) та вирішено:
1. Визнати Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці» таким, що підтвердило репрезентативність на галузевому рівні за кодами видів економічної діяльності (КВЕД 2005):
«Добування та збагачення кам’яного вугілля» (10.10.1);
• «Виробництво електроенергії» (40.11.0).

2. Видати Всеукраїнському галузевому об’єднанню організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці» Свідоцтво про підтвердження репрезентативності на галузевому рівні.
3. Дане рішення надіслати Всеукраїнському галузевому об’єднанню
організацій роботодавців вугільної промисловості
«Укрвуглероботодавці».

МІН\’ЮСТ зареєстрував зміни до Статуту Об\’єднання

МІН'ЮСТ зареєстрував зміни до Статуту Об'єднання

МІН\’ЮСТ зареєстрував зміни до Статуту Об\’єднання

Згідно листа від 03.03.2014 р. Державної реєстраційної служби, було прийнято наступне рішення:
Відповідно до Закону України «Про організації роботодавців та їх об\’єднання, права і гарантії їх діяльності», на підставі рішення VI Конференції Всеукраїнського галузевого об\’єднання організацій роботодавці вугільної промисловості “Укрвуглероботодавці” від 11.10.2013 р., зареєструвати зміни до статуту Всеукраїнського галузевого об\’єднаний організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці».

Скан копия листа
МІН'ЮСТ зареєстрував зміни до Статуту Об'єднання

Першочергові законопроекти і підзаконні акти, над якими працює Укрвуглероботодавці спільно з ФРУ

Першочергові законопроекти і підзаконні акти, над якими працює Укрвуглероботодавці спільно з ФРУ

Першочергові законопроекти і підзаконні акти, над якими працює Укрвуглероботодавці спільно з ФРУ

1. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкових наслідків визнання правочинів (угод, договорів) недійсними (нікчемними)» (№2018а від 16.05.13 р.).

2. «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті (щодо факторингу)» (№2606а від 18.07.13 р.).

3. «Про внесення змін до деяких законів України (щодо пільгового пенсійного забезпечення окремих категорій осіб)» (реєстр.№2531а від 04.07.2013).

4. «Про внесення змін до статті 26 Закону України \»Про електроенергетику\» щодо спільного використання технологічних мереж\»» (№2019а від 16.05.13 р.).

5. «Про перевезення на таксі та перевезення на замовлення» (№2393а від 21.06.13 р.).

6. «Про внесення змін до Закону України \»Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу» (щодо локалізації)» (№3034 від 29.07.13 р.).

7. «Про внесення змін до деяких законів України (щодо впорядкування процедури погашення бюджетної заборгованості держави з відшкодування ПДВ шляхом видачі казначейських фінансових векселів на добровільній основі» (потребує розробки).

8. «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо актуалізації посилань на класифікатори УКТ ЗЕД та КВЕД в цілях оподаткування)» (потребує розробки).

9. «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (щодо поступового зменшення єдиного соціального внеску для роботодавців; запровадження регресної шкали єдиного соціального внеску для стимулювання легалізації оплати праці; перерозподілу частини єдиного соціального внеску з роботодавців на працівників із збереженням реального розміру оплати праці.) (потребує розробки).

10. «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів (щодо модернізації нормативу працевлаштування інвалідів та підвищення відповідальності органів влади за сприяння реалізації права інвалідів на працю)» (потребує розробки).

11. «Про зайнятість населення» (нова редакція), (щодо недопущення фінансування органів влади за рахунок страхових внесків, скасування квоти на обов’язкове працевлаштування окремих категорій громадян тощо) (потребує розробки).

12. Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо переходу до поняття мінімальний рівень оплати праці, скасування залежності мінімального рівня оплати праці від прожиткового мінімуму; скасування залежності ставки першого тарифного розряду від мінімальної оплати праці; лібералізація систем оплати праці та недопущення можливості втручання держави у їх формування на підприємствах) (потребує розробки).

13. «Про внесення змін до деяких законів України (щодо виплати лікарняних з першого дня тимчасової непрацездатності за рахунок фонду соціального страхування)» (потребує розробки).

14. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо заміни поняття «оціночна вартість» як такого, що позбавлене економічного змісту, відсутнє в міжнародній практиці та створює передумови для корупції, маніпулювання вартістю та процесом її визначення, на термін «ринкова вартість», як найбільш прийнятний для даної мети.

15. «Про внесення змін до статті 5 Закону України «\»Про Фонд державного майна України\» та до пункту 4 \»Прикінцевих положень\» Закону України \»Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012-2014 роки\» (щодо вилучення норм, які регламентують оцінку для цілей оподаткування).

16. «Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування (щодо скасування нестрахових напрямків витрачання коштів – на подарунки, ДЮСШ, громадські роботи, разові виплати по нещасному випадку і т.п.)» (потребує розробки).

17. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення державного нагляду (контролю) та визначення сфер господарської діяльності, що підлягають державному нагляду (контролю)» (схвалений на засіданні КМУ 03.07.13 р., потребує доопрацювання).

18. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування заходів реагування до суб\’єктів господарювання (щодо внесення змін до законів України про застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг) відповідно до постанови адміністративного суду, а також щодо визначення випадків, коли обґрунтованість вжиття інших заходів реагування підлягає підтвердженню адміністративним судом)» (схвалений на засіданні КМУ 21.08.13 р., потребує доопрацювання).

19. «Про внесення змін до Закону України \»Про ліцензування певних видів господарської діяльності (щодо скорочення видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню більше ніж на 50%)» (потребує розробки).

20. «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України \»Про стандартизацію і сертифікацію\» (щодо самостійного присвоєння органами із сертифікації реєстраційних номерів виданим ними сертифікатам відповідності з подальшою передачею інформації про видані сертифікати до Реєстру державної системи сертифікації УкрСЕПРО, схваленого на засіданні КМУ (на виконання п.99.2. Національного плану дій на 2013 рік)». При цьому, скасувати національний стандарт ДСТУ 3415-96 «Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи» через його невідповідність законодавству України та ЄС і наявність в ньому значної кількості корупціоногенних чинників.

21. «Про внесення змін до ст.21 Закону України «Про охорону праці (щодо оптимізації висновків експертизи, надаючи один висновок на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, який надавати суб’єктам господарювання на безоплатній основі територіальними органами Держгірпромнагляду при видачі відповідного дозволу)» (потребує розробки).

22. Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель (щодо визначення поняття вітчизняний виробник, номенклатури товарів, які мають закуповуватись виключно у вітчизняних виробників тощо)» (потребує розробки).

23. «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України (щодо зниження ставок ввізного мита на устаткування, сировину і комплектуючі, які не виробляються в Україні та ввозяться для модернізації виробництва)» (потребує розробки).

24. Кодекс України «Про надра» (нова редакція, потребує доопрацювання).

25. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у сфері технічного регулювання (щодо продовження дії обов’язкової сертифікації продукції)» (потребує розробки).

26. «Про систему професійних кваліфікацій (щодо формування системи професійних кваліфікацій в Україні)» (реєстрац. № 0957).

Перелік першочергових підзаконних актів, що потребують прийняття Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади

1. Проект постанови Правління Національного банку України «Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту – імпорту товарів і запровадження обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті (щодо скасування обмеження терміну повернення валютної виручки, передбаченого постановою Правління НБУ від 14.11.14 р. № 453»).

2. Проект постанови Правління Національного банку України щодо скасування ч.5 п.4 постанови Правління НБУ від 06.02.14 р. № 49 «Про заходи щодо діяльності банків та проведення валютних операцій» щодо обмежень при купівлі іноземною валюти.

3. Проект постанови КМУ щодо внесення змін до Порядку видачі сертифіката якості зерна та продуктів його переробки (відпрацьований з Держпідприємництвом). Проектом, зокрема, передбачено уточнення терміну « партія зерна», встановлено вимоги до оформлення єдиного сертифіката якості на партію товару (у разі якщо партія перевозиться кількома транспортними засобами, вони супроводжуються копією сертифіката), розширення кола суб\’єктів господарювання, які мають право видавати сертифікат походження зерна.

4. Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 26.10.11 р. №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» щодо оптимізації висновків експертизи, надаючи один висновок на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, який надавати суб’єктам господарювання на безоплатній основі територіальними органами Держгірпромнагляду при видачі відповідного дозволу.

5. Проект постанови КМУ «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. №615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» (щодо скасування додаткових платежів за проведення експертиз, моніторингу і наукового супроводження).

6. Проект постанови КМУ «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та внесення змін до професійних стандартів (щодо формування системи професійних кваліфікацій в Україні)».

7. Проект розпорядження КМУ «Про затвердження директив делегації Уряду України на переговори з країнами – членами СОТ щодо перегляду ставок ввізного мита».

8. Проект розпорядження КМУ «Про затвердження директив делегації Уряду України на переговори з Євразійською економічною комісією щодо визначення механізму визнання результатів оцінки відповідності».

9. Скасувати окреме доручення Мінекології від 30.08.12 р. №125 та протокол від 30.08.12 р. щодо уповноваження ДП «Центр екологічних ініціатив», ДП «Центр еколого-експертної аналітики», інших уповноважених підприємств на надання платних послуг з попереднього розгляду документів на отримання дозволу у сфері розміщення відходів та погодження лімітів на утворення та розміщення відходів

Звіт про роботу «Укрвуглероботодавці» за 2013 р.

Пропонуємо Вашій увазі Звіт про роботу Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці» за 2013 рік.

Звіт про роботу «Укрвуглероботодавці» за 2013 р.ОЗНАЙОМИТИСЬ

Зміст матеріалу

1. Захист економічних інтересів роботодавців
1.1. Податкова, митна та бюджетна політика
1.1.1. Робота над змінами до Податкового кодексу України
1.1.2. Взаємодія ВГО “Укрвуглероботодавці” і ФРУ з Кабінетом Міністрів України з окремих питань податкової політики
1.1.3. Проблеми повернення ПДВ та вдосконалення механізму автоматичного відшкодування ПДВ
1.1.4. Бюджетна політика та підтримка реального сектору економіки
1.1.5. Формування нових інституційних інструментів захисту бізнесу
1.1.6. Захист інтересів роботодавців в рамках експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві
1.1.7. Підтримка суб’єктів малого підприємництва
2. Дії щодо мінімізації ризиків підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС для національного бізнесу
3. Збереження присутності українських виробників на ринках країн Митного союзу
4. Модернізація системи технічного регулювання в Україні
5. Деякі приклади захисту інтересів національних товаровиробників
5.1 Модернізація законодавства у сфері користування надрами
5.2 Врегулювання проблем із залізничними перевезеннями вантажів
5.3 Робота над Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013- 2014 роки
5.4 Взаємовідносини між постачальниками електричної енергії та її споживачами
5.5 Допомога у врегулюванні проблемних питань постачання електроенергії промисловості
5.6 Запровадження автоматизованого екологічного моніторингу
5.7 Впровадження договірного обслуговування аварійно-рятувальними службами
5.8 Вирішення нагальних проблем будівельної галузі
5.9 Врегулювання проблемних питань у сфері поводження з відходами
5.10 Врегулювання проблемних питань плати за землю
6. Діяльність у напряму розвитку трудового потенціалу
6.1 Робота над впровадженням Національної системи кваліфікацій
6.2 Формування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів на 2013 рік
6.3 Робота щодо утворення галузевих рад з розробки професійних стандартів, розробці та погодженні проектів професійних стандартів
6.4 Робота по розробці та запровадженні системи підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями
6.5 Робота над затвердженням галузевих стандартів вищої освіти
6.6 Робота над виконанням Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 — 2015 роки
6.7 Робота у сфері соціальної відповідальності бізнесу
7. Соціально-трудові відносини та соціальний діалог
7.1. Робота над проектом Трудового кодексу
7.2. Колективно-договірне регулювання
7.3 Діяльність Національної тристоронньої соціально-економічної ради (НТСЕР)
7.4 Зменшення навантаження по сплаті єдиного соціального внеску
7.5 Реформування нормативу працевлаштування інвалідів
7.6 Скасування навантаження по пільгових пенсіях (за списками № 1 і № 2)
7.7 Робота із визначення мінімальних соціальних стандартів
7.8 Розробка нової гігієнічної класифікації умов праці
8. Розвиток міжнародних відносин ФРУ
8.1 Участь у реалізації міжнародних проектів технічного співробітництва
10. Додатки
Додаток 1 Нормативно-правова діяльність “Укрвуглероботодавці”
Додаток 2 Організаційна діяльність ВГО “Укрвуглероботодавці”
Додаток 3 Основні законопроекти, над якими велася спільна робота між ВГО “Укрвуглероботодавці” та ФРУ

З повагою,
Пресс служба Об\’єднання

ПАО «Шахтоуправление «Покровское» — есть рекорд!

ПАО «Шахтоуправление «Покровское» — есть рекорд!

4 февраля 2014 г. трудовой коллектив публичного акционерного общества «Шахтоуправление «Покровское» выдал на-гора 100-миллионную тонну угля.
Это рекорд среди достижений предприятий горнодобывающей отрасли Украины.
С момента ввода шахты в эксплуатацию (1990 г.) горняки не только достигли уникального для нашей стра¬ны объема добычи угля, но и провели более 433 км горных выработок (в 2012 и 2013 гг. ежегодные объемы добычи составляли более 8 млн т. Президент ПАО «Шахтоуправление «Покровское», народный депутат Укра¬ины Леонид Байсаров отметил: «Когда шахту сдавали в эксплуатацию, сложно было даже представить, что за 23 года горняки пройдут трудовой путь, достигнув стомиллионного рубежа. За этой цифрой и фактом сто¬ит многое. Это результат ежедневного напряженного труда и высокого профессионализма каждого горняка, конструктивного и плодотворного сотрудничества с инвестором — ПрАО «Донецксталь».
Важную роль играет и инновационная стратегия развития предприятия, обеспечивающая стабильное вос¬полнение запасов. В настоящее время уже отработана значительная часть запасов шахтного поля, которые планировалось извлечь за 50 лет. Для их восполнения и создания необходимого резерва успешно реализуется долгосрочная Программа развития предприятия.
Интенсивное развитие, применение уникальных инженерных решений, передовые технологии и исполь¬зование новейшей техники на производстве — визитная карточка ПАО «Шахтоуправление «Покровское», а ре¬корд в 100 млн т — заслуженное тому подтверждение.

По материалам отдела информационного обеспечения ПрАО «Донецксталь» — металлургический завод»