“УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ” залучені до роботи комісії з професій промислового виробництва, металургійної та добувної промисловості Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

“УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ” залучені до роботи комісії з професій промислового виробництва, металургійної та добувної промисловості Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України26 квітня 2013 р. представник об’єднання «Укрвуглероботодавці» прийняв участь у роботі комісії з професій промислового виробництва, металургійної та добувної промисловості Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

   У роботі комісії розглядалося питання щодо охорони праці у гірничий галузі, зокрема у гірничорудній промисловості, професійно-технічної освіти з робітничих професій гірничого профілю.

   Було відмічено, що праця гірників сучасних залізорудних шахт пов’язана з гірничо-геологічними складностями умов роботи та особливостями організації виробництва. Тому сучасний кваліфікований робітник гірничого профілю повинен мати, окрім достатнього обсягу теоретичних знань з охорони праці, практичні уміння і навички, з допомогою яких вирішувати практичні завдання зі створення безпечних умов праці на робочому місці та, в разі необхідності, надання першої медичної допомоги.

   Було розглянуто рукопис навчального посібника «Охорона праці в гірничий галузі», який розраховано на учнів професійно-технічних навчальних закладів, викладачів та майстрів виробничого навчання гірничорудної промисловості., Оскільки проблема травмування робітників у гірничорудній промисловості дуже-актуальна, такий посібник є вкрай необхідним.

   Було розглянуто також «Термінологічний довідник», у якому в структурованому вигляді викладено загальні та спеціальні терміни і поняття, розділені на дві частини, де в першій частині терміни подаються українською та англійською мовами, а в другій — російською та англійською мовами, що робить його зручним для використання в різних регіонах України, де видобуток залізної руди здійснюється підземним способом.

   Були висловлені зауваження і пропозиції авторам вищезазначених рукописів і, при урахуванні їх, рекомендовано до друку.

   Також були висловлені побажання розробити такий посібник з охорони праці для шахт вугільної галузі, де технологія видобування вугілля відрізняється від технології видобутку залізної руди.

До відома: Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій вугільної промисловості «УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ» – найпотужніша всеукраїнська організація роботодавців вугільної промисловості, яка представляє інтереси роботодавців в економічних та соціально-трудових відносинах з владою та профспілками на національному, галузевому, територіальному та місцевому рівні. На сьогоднішній день «УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ» об’єднує 5-ть обласних організацій роботодавців вугільної промисловості (Донецька, Луганська, Львівська, Волинська, Дніпропетровська) та Київська міська організація роботодавців (Загальна кількість членів – 30), до складу «УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ» входять більше 90% підприємств вугільної промисловості державної та приватної форми власності, включно з підприємствами Мінтопенерго та компанії ДТЕК. Кількість найманих працівників, працюючих у роботодавців, що входять до складу Об`єднання, більше 250 тис. Додаткову інформацію можна отримати на сайті організації www.frupek.org.ua

Позиція УКРВУГЛЕРОБОТОДАЦІВ щодо застосування Закону «Про професійний розвиток працівників»

Позиція УКРВУГЛЕРОБОТОДАЦІВ щодо застосування Закону «Про професійний розвиток працівників»Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці» вважає питання, що порушені в Законі України від 12 січня 2012 р. № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників», вкрай важливими, необхідними з практичної точки зору та актуальними, особливо для підприємств, установ і організацій вугільної промисловості. Сьогодні майже всі вони, незалежно від форми власності, не укомплектовані необхідною кількістю як управлінського, так і робочого персоналу належної якості. Це сталося тому, що не виконується інший Закон України: «Про престижність шахтарської праці».

   Професійне навчання працівників вугільної промисловості, як процес цілеспрямованого формування у них спеціальних знань сучасного рівня, а також розвитку необхідних навичок та вмінь, які дають змогу підвищувати продуктивність праці, максимально якісно виконувати функціональні обов’язки, освоювати нові види професійної діяльності, що включає первинну професійну підготовку, перепідготовку, а також підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб виробництва, реально знаходиться на дуже низькому рівні. А на підприємствах, що в офіційних документах іменуються малими приватними, а в народі – «копанками», професійне навчання взагалі відсутнє.

   Таким чином можна констатувати, що вимоги Закону України від 12 січня 2012 р. № 4312-ІV, на підприємствах, установах і організаціях вугільної галузі застосовуються не в повному обсязі, або зовсім не працюють. Більше того, у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості нема й відповідної структури, яка б контролювала питання, порушені як в зазначеному Законі України, так і в інших нормативно-правових документах, стосовно підготовки, перепідготовки та комплектації підпорядкованих йому підприємств трудовими ресурсами.

Об’єднання «Укрвуглероботодавці» пропонує:

1. На державному рівні чітко визначитись з майбутнім вугільної галузі на перспективу в тому числі і на віддалену, — або вугілля буде залишатися основним енергоносієм в Україні, або його обсяги будуть постійно зменшуватися.

2. Повернутись до раніше ефективно діючої системи професійної підготовки та перепідготовки працівників з метою їх професійного розвитку.

3. Створити в Міненерговугіллі систему моніторингу первинної підготовки, перепідготовки, а також підвищення кваліфікації працівників вугільної промисловості з урахуванням його результатів у формуванні та реалізації кадрової політики у практичній діяльності як на галузевому рівні, так і на підприємствах, в організаціях і установах.

4. Забезпечити на практиці повне виконання Закону України «Про престижність шахтарської праці».

Стан забезпечення побутовим паливом вуглеотримувачів діючих вугледобувних підприємств відповідно до статті 43 Гірничого закону України.

У 2013 році по вугледобувних підприємствах, що належать до сфери управління Міненерговугілля, налічується 105,9 тис. осіб, яким необхідно вивезти 596,2 тис. тонн вугілля на побутові потреби.

   Всього з початку року станом на 19.04.2013, вугледобувними підприємствами вивезено 169,7 тис. тонн палива на побутові потреби (28,5 % від річної потреби) і забезпечено 43,4 тис. осіб вуглеотримувачів (41,0 % від річної потреби).

   Згідно з планом на квітень місяць вугледобувними підприємствами заплановано вивезти 66,6 тис. тонн вугілля і забезпечити 14,5 тис. вуглеотримувачів.

   Фактично з початку місяця станом на 19.04.2013 вуглекористувачам вивезено 40,7 тис. тонн палива на побутові потреби (61,1 % від місячної потреби) і забезпечено 10,2 тис. вуглеотримувачів (70,7 % від потреби місяця).

Правительство утвердило порядок проведения аукционов и инвестиционных конкурсов по продаже госшахт

Кабинет министров Украины утвердил постановление «Об утверждении Порядка проведения аукциона и инвестиционного конкурса по продаже единых имущественных комплексов, пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале акционерных обществ, созданных в процессе приватизации или корпоратизации государственных угледобывающих предприятий» №238 от 8 апреля т.г.

   Как сказано в документе, для участия в инвестиционном конкурсе потенциальные инвесторы должны направить на рассмотрение Министерства энергетики и угольной промышленности Украины инвестиционный проект объекта приватизации. Информационное сообщение о проведении конкурса утверждается Фондом государственного имущества и публикуется не позже чем за 45 календарных дней до даты проведения конкурса в официальных печатных изданиях государственного органа приватизации, местных печатных изданиях, на официальном сайте Фонда государственного имущества.

   Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже единого имущественного комплекса публикуется не позже чем за 20 календарных дней до даты проведения аукциона. Продажа единого имущественного комплекса на аукционе осуществляется при наличии не менее двух участников аукциона.

   Заключение договора купли-продажи единого имущественного комплекса, пакета акций между победителем аукциона, инвестиционного конкурса и госорганом приватизации осуществляется на основании утвержденного Фондом госимущества договора в определенном законодательством порядке.

   Текст документа обнародован на Правительственном портале.

Ввод в эксплуатацию новых лав на шахтах ГП «Шахтерскантрацит» позволил объединению выйти на прошлогодний показатель по добыче угля

В апреле т.г. на шахтах государственного предприятия «Шахтерскантрацит» введены в эксплуатацию две новые лавы, которые позволили объединению выйти на прошлогодний показатель по добыче угля.

   Как сообщил председатель Шахтерской территориальной организации Укруглепрофсоюза Максим Паршин, в декабре 2012 года была отработана единственная лава на шахте «Иловайская», плюс из-за горно-геологических нарушений «тормозилась» работа добычников на шахте «Шахтерская-Глубокая», по ряду причин в первом квартале приостанавливалась работа технологической цепочки предприятия.

   4 апреля на «Шахтерской-Глубокой» введена в эксплуатацию 4 западная лава центрального блока пласта h8 (начальник участка Сергей Кондратьев, бригадир Сергей Кузьмин), оборудованная механизированной крепью 1КД-90 и комбайном 1К-101У лава работает с нагрузкой 1200 тонн угля в сутки.

«С пуском 4 западной лавы на шахте «Шахтерская-Глубокая» появилась реальная возможность работы до конца года тремя очистными забоями, — говорит Максим Паршин. – Осенью запланирован ввод в эксплуатацию 6 восточной лавы центрального блока пласта h7, что дает надежду ожидать по итогам 2013 года 1 млн. тонн добычи. В прошлом году, работая двумя лавами, «Шахтерская-Глубокая» выдала на-гора 850 тыс. тонн».

   Не менее важное событие для «Шахтерскантрацита» произошло во вторник, 9 апреля, — на шахте «Иловайская» была принята в эксплуатацию лава №33 пласта hB(10), оборудованная механизированной крепью КД-80, комбайном УКД 200/250. Введенный в строй забой уже достиг нагрузки в 900 тонн угля в сутки.


«Для своевременной сдачи лавы коллектив приложил максимум усилий, — отмечает профсоюзный лидер. — Несмотря на упущенное время, горняки под руководством начальника участка Николая Переверзева и бригадира Федора Костюка выполнили запланированные объемы работ с высоким качеством. Они надеются успешно справиться и с годовым заданием».

   Напомним, о досрочном выполнении плана 2012 года по добыче угля горняки шахты «Иловайская» отрапортовали еще 4 ноября.

Горняки шахты «Добропольская» получили возможность оздоравливаться в солевой комнате и ингалятории прямо на предприятии

В административно-бытовом комплексе шахты «Добропольская», входящей в шахтоуправление «Добропольское» ООО «ДТЭК Добропольеуголь», введены в эксплуатацию ингаляторий и соляная комната. Как рассказал председатель первичной профсоюзной организации шахты «Добропольская» Виталий Токаренко, оздоровительные процедуры без отрыва от производства шахтеры систематически получают с 20 марта.

«Сама идея проводить оздоравливающие процедуры для органов дыхания подземных работников прямо на предприятии родилась еще несколько лет назад, тогда ее активно поддержал бывший директор шахты. Был проработан имеющийся на других предприятиях опыт строительства галокамеры и ингалятория, — рассказывает Виталий Токаренко. – Новое руководство шахты, после вхождения в структуру ДТЭК, полностью поддержало идею, были куплены галогенератор и необходимая мебель, а проектирование, строительство, изготовление и отшлифовка солевых блоков – это все делалось силами трудового коллектива».

   Сейчас в соляной комнате могут проходить спелеосеансы одновременно 10 горняков.

   Для дополнительной профилактики заболеваний органов дыхания активно применяется ингаляторий, в котором 20 шахтеров могут принимать специальные щелочные ингаляции с ментолом и эвкалиптовым маслом.

   Как рассказал профсоюзный лидер, и галокамера, и ингаляторий работают только по утрам, пройти оздоровительные процедуры имеют возможность работники I и IV смен, сейчас прорабатываются варианты расширения их графиков работы, чтобы трудящиеся и других смен также получили возможность проводить профилактику заболеваний органов дыхания.

Пропозиції “УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ” на круглому столі на тему: “Професійна освіта: сучасні виклики та завдання”

5 квітня 2013 року представник Об’єднання прийняв участь у проведенні круглого столу на тему: “Професійна освіта: сучасні виклики та завдання”, яке відбувалось 16 квітня 2013 року в приміщенні Федерації роботодавців України. На круглому столі розглядалося широке коло питань, зокрема, про:

— стан професійно-технічної освіти в Україні. Спільні вимоги для системи ПТО та роботодавців;
— забезпечення потреби економіки України якісними професійними кадрами;
— завдання для організацій роботодавців щодо покращення системи підготовки кадрового потенціалу та інші.

   З метою врахування ситуації у вугільній галузі, Об’єднання підготовило та передало на розгляд організаторів круглого столу “Пропозиції Всеукраїнського об’єднання “Укрвуглероботодавці” з порушених питань наступного змісту.

Пропозиції Всеукраїнського об’єднання “Укрвуглероботодавці”

   У зв’язку з тим, що підприємства вугільної промисловості протягом останніх років, практично всі, не укомплектовані необхідною кількістю працівників, а ті, що працюють, пенсійного або перед пенсійного віку (середній вік працюючих більше 50 років), вони потребують невідкладної професійної підготовки спеціалістів як управлінських, так і робітничих кадрів. Тому Всеукраїнське об’єднання “Укрвуглероботодавці” пропонує:

1. Зосередити увагу всіх гілок влади на необхідності створення відповідних структур, які б контролювали та відповідали за своєчасну комплектацію підприємств і організацій виробничої сфери необхідною кількістю трудових ресурсів, як на державному, галузевому, регіональному, так і на місцевому рівні.

2. Повернутись до раніше ефективно діючої системи підготовки трудових ресурсів шляхом широкого залучення підростаючого покоління до навчання в професійно-технічних навчальних закладах, збільшивши їх мережу до необхідної кількості.

3. Відновити дію раніше діючих середніх та вищих навчальних закладів, в яких навчались фахівці для вугільної галузі.

4. Для омолодження трудового потенціалу варто було б повернутися до відомої практики організованого набору молоді для роботи на вугільних підприємствах.

5. Необхідно не на словах, а на ділі підвищувати престижність шахтарської праці.

6. Доцільно завести порядок, при якому заробітна плата працівників виробничої сфери перевищувала б заробітну плату працівників невиробничої.
Сьогодні навпаки. А це призводить до дефіциту трудових ресурсів у виробничій сфері. Такий порядок необхідно контролювати на державному рівні.

7. Особливу увагу доцільно звернути на комплектацію трудового потенціалу так званих малих приватних підприємств (“копанок”).

До відома: Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій вугільної промисловості «УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ» – найпотужніша всеукраїнська організація роботодавців вугільної промисловості, яка представляє інтереси роботодавців в економічних та соціально-трудових відносинах з владою та профспілками на національному, галузевому, територіальному та місцевому рівні. На сьогоднішній день «УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ» об’єднує 5-ть обласних організацій роботодавців вугільної промисловості (Донецька, Луганська, Львівська, Волинська, Дніпропетровська) та Київська міська організація роботодавців (Загальна кількість членів – 30), до складу «УКРВУГЛЕРОБОТОДАВЦІ» входять більше 90% підприємств вугільної промисловості державної та приватної форми власності, включно з підприємствами Мінтопенерго та компанії ДТЕК. Кількість найманих працівників, працюючих у роботодавців, що входять до складу Об`єднання, більше 250 тис. Додаткову інформацію можна отримати на сайті організації www.frupek.org.ua

Стан забезпечення побутовим паливом вуглеотримувачів діючих вугледобувних підприємств відповідно до статті 43 Гірничого закону України.

У 2013 році по вугледобувних підприємствах, що належать до сфери управління Міненерговугілля, налічується 105,9 тис. осіб, яким необхідно вивезти 596,2 тис. тонн вугілля на побутові потреби.

Всього з початку року станом на 12.04.2013, вугледобувними підприємствами вивезено 152,8 тис. тонн палива на побутові потреби
(25,6 % від річної потреби) і забезпечено 39,1 тис. осіб вуглеотримувачів (36,9 % від річної потреби).

Згідно з планом на квітень місяць вугледобувними підприємствами заплановано вивезти 66,6 тис. тонн вугілля і забезпечити 14,5 тис. вуглеотримувачів.

Фактично з початку місяця станом на 12.04.2013 вуглекористувачам вивезено 23,7 тис. тонн палива на побутові потреби (35,6 % від місячної потреби) і забезпечено 5,8 тис. вуглеотримувачів (40,1 % від потреби місяця).

За несвоевременную выплату заработной платы, стипендии, пенсии установят пеню

Парламент принял за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления пени в случае невыплаты заработной платы, стипендий, пенсий или другой установленной законом выплаты или ее задержки» №2547. Как сообщает информационное управление Аппарата ВР, такое решение было принято депутатами вчера, 4 апреля.

Документом регламентируется размер пени, которая выплачивается гражданам в связи с невыплатой или задержкой выплаты – 0,5% от неполученной суммы за каждый день ее задержки.

Кроме того, законопроектом предлагается освобождать лицо от криминальной ответственности по ч.1 и 2 ст.175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заплаты, стипендии, пенсии и др.) только в том случае, если оно до привлечения к уголовной ответственности полностью выплатит заработную плату, а также пеню (в полном объеме за весь период задержки).

В случае принятия законопроекта в целом он вступит в силу как закон на следующий день после его опубликования в официальных СМИ. Сейчас документ готовится ко второму чтению.

Угольным предприятиям реструктуризируют долги перед Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

4 апреля парламент принял за основу проект закона «О погашении задолженности государственных предприятий угольной отрасли перед Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины» №1178. Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Законопроектом предусмотрено реструктуризировать задолженность перед Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний государственных угледобывающих, шахтоуглестроительных предприятий, шахт, относительно которых приняты решения о ликвидации.

В частности, предлагается путем рассрочки погасить задолженность, образовавшуюся до 2011 года, данных предприятий, входящих в сферу управления Министерства энергетики и угольной промышленности Украины или являющихся хозяйственными обществами, полномочия по управлению корпоративными правами которых осуществляет Минэнергоуголь.

Реструктуризацию задолженности предполагается осуществлять на протяжении 120 месяцев (10 лет), а на рассроченную сумму не начислять штрафные санкции (пеню).