Позиція ВГО ОРВП «Укрвуглероботодавці» щодо проекту «Концепції загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості на період до 2020 року»

   Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці» розглянуло проект «Концепції загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості на період до 2020 року» і вважає за необхідне в обов’язковому порядку визначити у розділі «Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми» основні пріоритети розвитку паливно-енергетичного комплексу України (ПЕК) в цілому та усіх галузей, які входять до його складу.

   Справа у тім, що передбачена Концепцією орієнтація на розвиток державної політики в частині створення передумов досягнення промисловістю якісно нового рівня розвитку, посилення промислового потенціалу держави на основі підвищення його конкурентоспроможності об’єктивно не може не враховувати один з ключових секторів цього потенціалу – ПЕК.

   Щодо вугільної промисловості, визначення пріоритетів у цій галузі, з нашої точки зору, може бути сформульовано у вигляді:

   «Розвиток вугільної промисловості має бути спрямований на збільшення конкурентоспроможних обсягів видобутку вугілля для забезпечення необхідного рівня енергетичної безпеки держави, зростання якості експортного потенціалу металургійної промисловості, повного задоволення потреб внутрішнього комунально-побутового ринку і населення. Концепція передбачає досягнення зазначеної мети шляхом:

— розвитку вугледобувного потенціалу через інноваційну модернізацію інженерних систем та гірничого господарства діючих шахт; комплексну механізацію й автоматизацію виробничих процесів з досягненням на цій основі гарантованої безпеки праці шахтарів, високої продуктивності та максимальної рентабельності виробництва; будівництва нових високотехнологічних шахт;

— впровадження інноваційних технологій промислового використання вугільних родовищ та вугільної продукції, створення цілісних технологічних комплексів від видобутку до перетворення вугілля у технологічну та енергетичну продукцію з високою доданою вартістю, комерціалізація інноваційних технологій використання вугілля;

— створення інноваційної бази та комплексної системи науково-технічного забезпечення розвитку вугільної промисловості на основі впровадження виключно прогресивних технологій, високопродуктивного та енергоефективного обладнання всього ланцюга виробничих процесів – від управління гірничим масивом до перетворення вугілля;

— впровадження системних організаційних заходів та необхідного нормативно-методичного забезпечення підвищення рівня промислової безпеки та охорони праці на всіх підприємствах галузі, а також екологічної безпеки населення у шахтарських регіонах;

— забезпечення умов для гідної праці та розвитку трудового потенціалу у відповідності до потреб модернізації та підвищення конкурентоспроможності вугільної галузі.

   За такої моделі прискорений розвиток вугільної промисловості розширює внутрішній попит на інноваційні технології та високотехнологічну продукцію суміжних галузей, стимулює активізацію кредитно-фінансової системи, підвищення рівня трудового і фахового потенціалу, тобто слугує своєрідним каталізатором соціально-економічного розвитку шахтарських регіонів і всієї України за інноваційним напрямком».

   Вважаємо не тільки доцільним, але й вкрай необхідним включити до Концепції також визначення національних пріоритетів і ключових шляхів їх реалізації щодо інвестиційно-інноваційної моделі розвитку нафтогазової промисловості, електроенергетики (теплової, гідро, атомної, нетрадиційної), а також атомної промисловості з метою досягнення їх конкурентоспроможності на світовому і європейському ринках.

Конференция трудового коллектива шахты им. Фрунзе ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» рассмотрела выполнение коллективного договора предприятия 

Конференция трудового коллектива шахты им. Фрунзе ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» рассмотрела выполнение коллективного договора предприятия  На прошлой неделе на шахте им. Фрунзе ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит» состоялась конференция трудового коллектива. С докладом о выполнении коллективного договора в 2012 году выступил директор шахты Владимир Демчук.

     Свое выступление он начал с производственных показателей. Объем добычи в прошлом году составил 1 миллион 651 тысячу тонн угля, план выполнен на 89,2%, добыча снижена по сравнению с 2011 годом на 199 тысяч тонн антрацита. Что касается проведения горных выработок в 2012 при плане 10 115 погонных метров пройдено 9 217 в том числе вскрывающих и подготавливающих при плане 7 380 погонных метров пройдено 6 762. План выполнен на 91,1%. Производительность труда в 2012 составила 48,8 тонн угля в месяц при плане 53,6 тонн, а это 91 % выполнения. 

    Как отметил Владимир Демчук, особое внимание уделяется техническому переоснащению, в 2011 сдали в эксплуатацию подъемную машину ШПМ-2ЦХ2,4 замена агрегата была крайне необходима, поскольку он устарел и морально, и физически (эксплуатировался с 1974 года). В октябре 2012 на шахте им. Фрунзе ввели в эксплуатацию приводной двигатель П23/110-2,5 подъемной машины ШПМ-2ЦХ2,4. Это второй этап реконструкции скипового подъема предприятия. Продолжается строительство вертикального воздухоподающего ствола, что позволит в первую очередь увеличить подачу свежего воздуха, а также упростить схемы ведения горных работ по подготовке к отработке пласта h7 с запасами в 17 млн. тонн угля. 

    Не менее важный момент – сокращение на 1 час ежесменного пребывания рабочих под землей, за счет сокращения пути до рабочего места, а также обеспечение более быстрой доставки материалов и оборудования к забоям.

    На протяжении прошлого года на предприятии четыре раза повышались тарифные ставки и должностные оклады. 

    Вторым выступил председатель профсоюзной организации шахты Фрунзе Владимир Невмержицкий. Он подчеркнул, при переходе в концессию профсоюз провел сложные переговоры с администрацией ДТЭК о переводе всех работников предприятия ГП «Ровенькиантрацит» в «ДТЭК Ровенькиантрацит» с сохранением всех социальных гарантий прописанных в коллективном договоре. 

    В июле 2012 были переданы в аутсорсинг работники АБК, а с 1 февраля этого года и работники охраны поверхности. По трехсторонней договоренности между администрацией «ДТЕК «Ровенькиантрацит», новыми работодателями и Ровеньковской территориальной организацией Укруглепрофсоюза. Эти трудящиеся были переведены на новое место работы с тем же социальным пакетом, что был у них и раньше. 

    Особое внимание профсоюзный лидер уделил охране труда. Он рассказал, что все работники предприятия на 100% обеспечены СИЗ. Значительно улучшилось снабжение моющими средствами, предприятие получило две новые стиральные машины. Однако не до конца решен вопрос с питьевой водой. 

    Решен вопрос с подвозкой людей на работу. «В 2012 году значительно улучшилась подвозка трудящихся из дальних городов: Красный Луч, Успенка, Штеровка, М-Николаевка. Улучшения произошли из-за того, что в феврале 2012 года на конференции трудового коллектива «Ровенькиантрацит» и теркома профсоюза, был поднят вопрос о подвозке с дальних городов. И как результат нас услышали и приняли меры», уточнил Владимир Невмержицкий. 

    Для улучшения здоровья трудящихся, профком шахты совместно с Ровеньковской территориальной организацией Укруглепрофсоюза провел значительную работу по профилактике снижения заболеваемости, посредством оздоровления членов профсоюза и членов их семей, выделяя путевки приобретенные за счет профсоюзных средств. 

    Спортсмены шахты принимают самое активное участие во всех спортивных соревнования, где постоянно занимают призовые места по всем видам спорта, и на эти мероприятия выделяются средства из профбюджета. 

    В заключении своего выступления Владимир Невмержицкий остановился на направлениях работы профсоюзной организации в 2013 году. Среди них недопущение необоснованного сокращения рабочих мест и численности трудящихся, снижения социальных гарантий и льгот, отраженных в колдоговоре и в первую очередь необоснованного снижения зарплаты, предпринимать все имеющиеся организационные и финансовые возможности для проведения летнего оздоровления трудящихся и членов их семей и многое другое.

   Председатель Ровеньковской территориальной организации Укруглепрофсоюза Николай Полухин начал свое выступление с того, что рассказал о грядущем реформировании.

«У нас появятся два шахтоуправления. Это ш/у «Ровеньковское» и ш/у «Ясеновское», директора этих предприятий уже утверждены и не без вашего участия. Хочу подчеркнуть, что рабочих никто сокращать не будет, наоборот мы нуждаемся еще в людях», — сказал он.

   Профсоюзный лидер также в нескольких словах коснулся выписки бытового топлива, уточнив, что все углеполучатели получат бытовое топливо (в 2013 году планируется вывезти более 115 тысяч бытового топлива). Что касается оздоровления в нынешнем году председатель территориальной организации, рассказал о том, что на базе отдыха «Солнышко» началось строительство столовой, что сделает еще комфортней отдых наших трудящихся.

    Также Николай Полухин отметил, что начал работу Совет представителей от профсоюзных организаций предприятий входящих в структуру ДТЭК и уже многие вопросы нашли свое логическое решение. 

Состоялась встреча профсоюзных лидеров Укруглепрофсоюза и Росуглепрофа

Состоялась встреча профсоюзных лидеров Укруглепрофсоюза и Росуглепрофа В Донецке состоялась встреча председателей территориальных комитетов Укруглепрофсоюза с первым заместителем председателя Росуглепрофа Рубеном Бадаловым В ходе встречи профсоюзный лидер рассказал украинским коллегам о росийском опыте реформирования угольной отрасли.

«Ныне угольная промышленность России – это порядка 200 предприятий. Все шахты и угольные разрезы находятся в частной собственности. С 2007 года отрасль работает рентабельно и не получает государственных дотаций»,— рассказал Рубен Бадалов.

«В 2012 году угольщиками России добыто порядка 350 миллионов тонн угля, значительная часть котрого ушла на экспорт. Производительность труда на российских шахтах часто превышает мировые стандарты»,- подчеркнул первый заместитель председателя Росуглепрофа.

    Говоря о преобразованиях в угольной отрасли России Рубен Бадалов отметил: «В начале пути реформирования российский углепром имел около 400 предприятий, численность работающих в отрасли составляла более 800 тысяч человек. На сегодняшний день промышленно-производственный потенциал угледобывающих предприятий — на уровне 200 тысяч человек».

    Заработная плата в отрасли, по словам первого заместителя председателя Российского профсоюза угольщиков, глубоко дифференциирована и зависит от многих факторов. В среднем она составляет 35 тысяч рублей (около 9 тыс. гривен).

Шахтеры — герои Украины

1999
1. Генієвський Сергій Іванович
2. Гордовенко Михайло Васильович

2000
3.Літвінов Володимир Григорович

2001
4. Мурзенко Володимир Григорович
5. Баранов Юрій Іванович
6. Солтус Павло Станіславович
7. Астров-Шумілов Геннадій Костянтинович
8. Родітєлєв Сергій Васильович

2003
9. Гриньов Микола Герасимович
10. Звягільський Юхим Леонідович
11. Сургай Николай Сафонович

2004
12. Байсаров Леонід Володимирович
13. Тулуб Сергій Борисович

2005

14. Дорошко Михайло Костянтинович

2006
15. Бондарев Віктор Леонідович

2007
16. Бистров Сергій Іванович
17. Руденко Сергій Євсейович
18. Жауров Микола Єгорович

2008

19. Макаров Володимир Іванович
20. Грядущий Борис Абрамович
21. Гречушкін Валерій Вікторович

2010
22. Шевченко Іван Петрович
23. Шемук Сергій Олександрович
24. Юрченко Ігор Григорійович
25. Воліков Володимир Миколайович

2011
26. Однораленко Олександр Анатолійович
27. Лазуренко Сергій Іванович
28. Кошельник Віктор Андрійович
29. Рибалко Борис Андрійович

2012
30. Шикула Юрій Юрійович
31. Слюсарь Сергій Павлович
32. Романенко Дмитро Васильович
33. Мінаєв Олександр Анатолійович

Шахтеры - герои Украины
Шахтеры - герои Украины
Шахтеры - герои Украины
Шахтеры - герои Украины
Шахтеры - герои Украины
Шахтеры - герои Украины
Шахтеры - герои Украины

Позиція ВГО ОРВП «Укрвуглероботодавці» щодо проекту Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки

   Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців вугільної промисловості «Укрвуглероботодавці» розглянуло наданий Федерацією роботодавців України розроблений Кабінетом Міністрів України проект Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки (далі – Програма) і в цілому його підтримує як такий, що має забезпечити прискорення розвитку пріоритетних галузей національної економіки, а також сприяти позитивним структурним зрушенням в економіці, диверсифікації та зниженню енергоємності виробництва з метою відновлення економічного зростання та підвищення добробуту громадян України.

   У той же час, виходячи із зазначених міркувань, вважаємо за доцільне висловити деякі зауваження та пропозиції до Програми. Звичайно, вони стосуються проблем реформування і розвитку вітчизняної вугільної промисловості.

   У теперішній час на самому високому рівні усіх гілок державної влади, а також в українському суспільстві загалом склалося стійке розуміння, що саме вугілля, запасів якого в країні вистачить на декілька століть, є тим ключовим енергоносієм, що може і повинен забезпечити формування економічно виправданого і ефективного паливно-енергетичного балансу держави шляхом заміщення вкрай дорогих імпортованих вуглеводнів і на цій основі сприяти стабільному розвитку економіки України в цілому. Тому вугільна промисловість об’єктивно вимагає до себе пильної уваги з боку усіх владних структур. Необхідно спільними зусиллями знайти єдино правильні рішення, які стали б основою виведення галузі із тривалої системної кризи, стабілізації роботи та подальшого її розвитку.

   Проте, проект Програми, з нашої точки зору, недостатньо враховує необхідність прискорення вирішення застарілих проблем, а також потенційно великі можливості вугільної промисловості. У одному з ключових напрямків урядового проекту «Структурна реформа в стратегічних секторах» у розділі «Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК)» (с. 21-22) зовсім відсутні відомості про вугільну промисловість. Це стосується і розділу «Основні проблеми та питання для вирішення у 2013-2014 роках» (с. 23), у якому також не визначено основні проблеми вугільної галузі та питання для їх вирішення. У розділі «Завдання державної політики на 2013-2014 роки» (с. 23-24) дещо звужено представлено завдання щодо вугільної промисловості. На наш погляд , до їх складу з урахуванням специфіки галузі доцільно включити такі принципово важливі завдання, як прискорення реформування відносин власності та реструктуризації вугледобувних підприємств; створення дієвого економічного і організаційного механізму для збільшення обсягів залучення недержавних інвестицій, у тому числі іноземних; створення та впровадження конкурентоспроможних нетрадиційних технологій вуглевидобутку, поступового відродження шахто будівельного комплексу. У розділі ІІІ. «Очікувані результати втілення урядової стратегії» на с. 30 необхідно акцентувати увагу на тому, що «збільшення використання вугілля на потреби електроенергетики на 8,7% буде здійснено за рахунок вітчизняного вуглевидобутку».

   Доцільно уточнити та внести певні корективи і у «План заходів з реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки» (далі – Заходи) по деяких позиціях, що відносяться до вугільної промисловості. У п.5.12 за заходом «Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості» (с. 82) бажано поіменно вказати шахти, що мають бути підготовлені до ліквідації у 2013 і 2014 роках». Також необхідно надати конкретний перелік 16-ти об’єктів, будівництво яких передбачено продовжити у 2013 р.; та 23-х об’єктів, будівництво яких буде продовжено у 2014 році (с. 83) з визначенням конкретних обсягів фінансування з державного бюджету. Тобто поіменну розшифровку об’єктів ліквідації та продовження будівництва, джерело і обсяги фінансування цих робіт доцільно представити у такому ж вигляді як це передбачено для відповідних заходів щодо об’єктів електроенергетики (наприклад, с. 80-81). Такий підхід у Заходах до об’єктів вугільної промисловості буде сприяти підвищенню відповідальності органів державної влади і виконавців за своєчасну і у повному обсязі реалізацію встановлених завдань. Також, вельми бажаним є виділення об’єкта нового будівництва – шахти «Нововолинська» №10 (що вже будується протягом 25 років) у окремий рядок з визначенням терміну закінчення будівництва першої черги у 2014 р. та відповідних обсягів фінансування.

   Слід мати на увазі, що виконання завдань Програми щодо створення нових виробничих потужностей з видобутку вугілля об’єктивно вимагає наявність відповідних можливостей шахтобудівельного комплексу. Але на даний час він, на жаль, фактично зруйнований. У зв’язку з цим, з метою забезпечення завдань Програми з продовження будівництва об’єктів галузі у 2013-2014 роках, а також нового будівництва з розвитку вугільної промисловості у подальшій перспективі, вважаємо за необхідне включити до «Плану заходів з реалізації Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки» заходи, які б стимулювали початок відновлення потужностей шахтобудівельних організацій.

   На проведення гірничо-рятувальних заходів на вугледобувних підприємствах, технічну модернізацію та переоснащення ДВГРС передбачено фінансування з держбюджету у 2013р. – 434,2 млн.грн. і у 2014 р. – 444,5 млн. гривень. Тому цей напрямок доцільно розшифрувати хоча б за окремими найбільш важливими позиціями.

   У зв’язку з викладеним в цілому вважаємо за необхідне удосконалення Програми щодо проблем вугільної промисловості здійснити на основі поглиблення заходів, спрямованих на стабілізацію і подальший розвиток галузі, зокрема:

• прискорення реформування відносин власності та реструктуризації шахтного фонду;
• створення дієвого організаційно-економічного механізму для збільшення обсягів залучення недержавних інвестицій у галузь, у тому числі іноземних;
• будівництво нових шахт і розрізів, а також реконструкцію та технічне переоснащення діючих у визначені відповідним інвестиційним заходом терміни;
• відновлення шахтобудівельного комплексу;
• укомплектованість та омолодження трудових ресурсів;
• підвищення престижності шахтарської праці;
• відновлення буровугільного паливно-енергетичного комплексу.

Власть работает над решением проблемы нелегальных «копанок» — Виктор Янукович

Власть работает над решением вопроса функционирования нелегальных «копанок» в Украине. Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время телевизионного проекта «Диалог со страной».

«Мы очень хорошо понимаем эту проблему. Поэтому закрываем, регистрируем, не даем открывать новые «копанки», максимально стараемся трудоустроить людей, создать новые рабочие места на работающих шахтах», — подчеркнул Глава государства.

Виктор Янукович уточнил, что к решению этого вопроса надо подойти с учетом социального аспекта. «К сожалению, это проблема не одного дня. Это проблема очень большая, это социальная проблема. С учетом этого идет работа», — сказал он.

«Значительно сокращено количество «копанок» и в Донецкой, и в Луганской областях. Где-то эта работа легализована. Но это не путь. Поэтому мы из этой проблемы очень быстро не выйдем. Мы подойдем к этому вопросу оптимально, справедливо, узаконим эти отношения в ближайшее время, в том числе с участием представителей шахтерских коллективов, профсоюзов», — заверил Глава государства.

Говоря о ситуации в угольной отрасли, Президент подчеркнул, что сейчас добыча угля в нашей стране значительно повышена. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы уголь не накапливался на угольных складах…», — сказал Президент.

Украина намерена удешевить добычу угля — Юрий Бойко

Украина намерена удешевить добычу угля. Об этом заявил вице-премьер-министр Юрий Бойко в рамках Энергетического форума Адама Смита, сообщает РБК-Украина.

\»Украина будет развивать угольную отрасль. Основное направление развития в угольной отрасли — это удешевление добычи угля. Нам нужны новые технические решения, чтобы уголь был дешевле. В этом контексте важно привлечение инвестиций\», — заявил он.Бойко отметил, что это позволит снизить потребление дорогого российского газа.

\»Ситуация, которая развивается в Европе, двигает нас к более низкой цене. Потому что сегодня Украина потребляет российский газ по одной из самых высоких цен в Европе\»,
— добавил вице-премьер.

Президент Украины Виктор Янукович ответил на вопросы шахтеров в прямом эфире (ВИДЕО)

   Проблема профицита угольной продукции на внутреннем рынке, борьба с нелегальной добычей угля, перспективы развития отечественного углепрома — эти вопросы среди прочих были подняты во время телемоста \»Диалог со страной\», организованного к третьей годовщине инаугурации Президента Украины Виктора Януковича.

   Вашему вниманию — выдержки из прямого эфира, содержащие ответы Президента на актуальные для угольной отрасли вопросы.

Днепропетровская территориальная организация Укруглепрофсоюза организовала Молодежную спартакиаду ко Дню защитника Отечества

Пропагандировать здоровый образ жизни, повышать уровень общего физического развития молодых работников «Павлоградугля» — такую задачу преследовали организаторы первой Молодежной спартакиады, которая состоялась в преддверии Дня защитника Отечества в Терновском горном профессиональном лицее.

   Инициатором соревнований выступил Днепропетровский терком Укруглепрофсоюза. Открывая мероприятие, председатель Молодежного совета Днепропетровского теркома угольщиков Александр Береза пожелал участникам достойной борьбы и ярких побед.

   В спортивных состязаниях приняли участие молодые люди в возрасте до 35 лет, работающие на шахтах и вспомогательных предприятиях Западного Донбасса. Программой Молодежной спартакиады было предусмотрено участие шахтеров и шахтарочек в соревнованиях по футболу, баскетболу, отжимании от пола и на брусьях, подъеме гири и упражнениях со скакалкой. Организаторы позаботились о том, чтобы силовые виды спорта чередовались с игровыми.

   В результате упорной борьбы первое место в общекомандном зачете Молодежной спартакиады заняла команда шахты «Павлоградская».

Минэнерго создало рабочую группу по приватизации шахт

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу по координации мероприятий по подготовке к приватизации угледобывающих предприятий. Об этом говорится в приказе Минэнерго №55 от 12 февраля 2013 года.

   Согласно документу, руководителем рабочей группы назначен первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Попович.

   Также в документе отмечается, что рабочая группа должна обеспечить координацию мероприятий по осуществлению государственными угледобывающими предприятиями предприватизационной подготовки, формированию государственными угледобывающими предприятиями надлежащих документов относительно объектов, которые готовятся к приватизации и подлежат передаче в государственные органы приватизации.

   Министерство энергетики и угольной промышленности определило 13 угольных предприятий, руководители которых должны не позднее 3 марта 2013 года провести предприватизационную подготовку вверенных им объектов государственной собственности, подлежащих приватизации.

   Согласно приказу, в число таких предприятий входят «Волыньуголь», «Донецкая энергетическая компания», «Макеевуголь», «Красноармейскуголь», «Артемуголь», «Львовуголь», «Орджоникидзеуголь», «Шахтерскантрацит», «Торезантрацит», «Снежноеантрацит», «Луганскуголь», «Первомайскуголь», «Донбассантрацит».

   В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.