В середині листопада ц. р. заступник Голови Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України (ФРУПЕК) Сергій Чех ознайомився зі Звітом з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей – щорічним документом, що готується НЕК «Укренерго» на вимогу Закону України «Про ринок електричної енергії».

В середині листопада ц. р. заступник Голови Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України (ФРУПЕК) Сергій Чех ознайомився зі Звітом з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей – щорічним документом, що готується НЕК «Укренерго» на вимогу Закону України «Про ринок електричної енергії».

Тоді Звіт справив на нього суперечливі враження, особливо вразила його узагальнена оцінка відповідності: «Енергетичну систему України загалом у період 2021-2030 рр., за виключенням деяких років, складно вважати адекватною».

Бажаючи отримати конкретні відповіді і почути пропозиції щодо шляхів забезпечення належного рівня енергетичної безпеки, 21 листопада ц. р. заступник Голови ФРУПЕК взяв участь у відкритому обговоренні Звіту, яке відбулося в НЕК «Укренерго».

Слід зазначити, що доповідь розробника Звіту супроводжувалась демонстрацією графічних матеріалів, які відрізнялися від тих, що були в оприлюдненому раніше документі. Якщо представлену версію Звіту вважати остаточною, то виходить, що учасники відкритого обговорення раніше отримали неостаточну версію. Але і в цьому варіанті збереглися всі недоліки Звіту.

Так, у Звіті перераховані всі наявні проблеми ОЕС України та загрози її сталому розвитку, проте висновки щодо ризиків по базовому сценарію розвитку не систематизовані, а структуровані пропозиції у відповідності до кодексу ОСП – взагалі відсутні. Зокрема, відсутні пропозиції з таких найбільш актуальних та очевидних проблем, як вплив імпорту електроенергії, відсутність ринку допоміжних послуг, необхідність будівництва, реконструкції або модернізації генеруючих потужностей.

Крім того, на кожному з напрямків аналізу, по кожному зі сценаріїв розвитку розробники Звіту кваліфікують сонячні та вітроелектростанції як джерело загрози сталій роботі ОЕС України та як причину значного збільшення цін на електричну енергію у найближчий перспективі. До того ж, питання поставлено у категоричній площині: співіснування атомної і відновлювальної енергетики неможливе. Також стверджується, що генерація з ВДЕ, у разі, якщо її розвиток не стримувати, економічно знищить атомну енергетику. При цьому у Звіті не міститься жодних пропозицій щодо внесення змін в нормативно-правові документи для досягнення компромісу.

Необхідно пам’ятати, що, за прогнозами, у поточному році ВДЕ генерація замістить 2,9 млн тонн вугілля. У 2021 році обсяг заміщення вугілля може досягти 7 млн тонн. Тому постає питання: хіба ми можемо відмовитися від розвитку ВДЕ генерації, маючи дефіцит вугілля в 3,5 млн тонн і собівартість видобутку вугілля, яка значно перевищує світові ціни? А взагалі то, чи можливо забезпечити відповідність генеруючих потужностей у перспективі до 2030р. без ВДЕ генерації? Відповіді на ці питання, як і на багато інших, у Звіті відсутні. Проте, на думку С.М.Чеха, затвердження Звіту – це процес отримання відповідей, а не привід для нових запитань.

Серед іншого, позитивним результатом відкритого обговорення Звіту слід вважати обіцянку розробників доопрацювати документ з урахуванням зауважень та пропозицій, а також провести ще один раунд обговорення.