/Про діяльність Федерації роботодавців ПЕК України

Про діяльність Федерації роботодавців ПЕК України

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців “Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України”, (надалі — Федерація), створене у квітні 2007 року до складу якого увійшли підприємства вугільної промисловості різної форми власності, а саме: ПАТ “ДТЕК Павлоградвугілля”, ДТЕК „Добропіллявугілля”, та державні підприємства  „Ш/у „Південнодонбаське №1”, „Шахта ім. М.С. Сургая”, об’єднання „Мирноградвугілля”, „Селидіввугілля”, „Торецьквугілля”, „Первомайськ-вугілля”, „Лисичанськвугілля”,  „Волиньвугілля”, „Львіввугілля”.

З метою консолідації зусиль сміжних галузей паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), до складу Федерації з початку 2013 року увійшли організації роботодавців енергогенеруючих  підприємств ДТЕК (Східенерго, Західенерго, Дніпроенерго), ДП “НЕК“Укренерго”, ПрАТ “Укргідроенерго”, ДП ЗД “Укрінтеренерго”.

Станом на 1 січня 2019 року загальна чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців “Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України” складає 103 982 працівника.

Підприємства – члени Федерації роботодавців ПЕК України здійснюють свою діяльність за такими видами економічної діяльності: за КВЕД-2010: код 05.10 “Добування кам’яного вугілля”; за КВЕД-2010: код 35.11 “Виробництво електроенергії”.

Відповідно до Закону України “Про соціальний діалог в Україні” рішенням Національної служби посередництва і примирення від 30 листопада 2018 року № 010/18-00-Р  Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців “Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України” визнано (на поточні 5 років) таким, що відповідає критеріям репрезентативності для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування своїх представників до органів соціального діалогу.

Керівним     органом    Федерації   є    Рада    Федерації,    яку    очолює

к.т.н. Татаринов Анатолій Арефійович.          До складу Ради входять досвідчені фахівці вугільної та енергетичної промисловості України та галузевої науки, кожен з яких має солідний трудовий стаж роботи на вищих керівних посадах управління підприємствами та Міненерговугілля. Серед них: д.т.н. Янко Станіслав Васильович, д.т.н. Кабанов Анатолій Іванович, к.т.н. Радченко Володимир Васильович та інші.

 

У складі Колегії, Громадської ради (Татаринов А.А.), робочих груп Міненерговугілля, а також разом з фахівцями об’єднань компаній і підприємств, спеціалісти Федерації приймають активну участь у розробці проектів Законів та проведенні експертиз нормативно-правових актів щодо діяльності ПЕК, підготовці нарад і інших заходів.

Програма діяльності Федерації містить наступні основні напрямки роботи:

  • лобіювання інтересів роботодавців ПЕК України при підготовці пропозицій Кабінету Міністрів щодо розвитку та реформуванню вугільної та енергетичної галузей;
  • забезпечення системного підходу у справі виявлення причин та подолання наслідків кризових явищ в галузі, надання рекомендацій щодо підтримки та відновлення роботи вугільних та модернізації енергетичних підприємств;
  • контроль виконання Генеральної та Галузевих угод між органами державної влади, роботодавцями та профспілками, підготовка проектів нових угод;
  • участь , представництво та захист інтересів енергетичної та вугільної галузей в національній тристоронній соціально – економічній Раді при Президенті України, Колегії міністерства енергетики та вугільної промисловості, Федерації роботодавців України, правліннях та наглядових радах соціального страхування, пенсійному фонді;
  • організація та проведення консультацій, семінарів, зустрічей з актуальних проблем вугільної та енергогенеруючої галузей.

Свою діяльність Федерація здійснює за рахунок членських внесків організацій, які входять до її складу. Вищою формою відзначення Федерації є нагороди: Знак Свята Варвара, та медаль ім. Героя України Миколи Сургая.

Враховуючи викладене, інтереси очолюваного Вами підприємства та трудового колективу у колективних переговорах з укладення Галузевої угоди та здійсненні соціального діалогу на територіальному (Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Львівська, Київська  обласні організації роботодавців) та національному (Федерація)  рівнях, просимо розглянути питання щодо вступу очолюваного Вами підприємства до Федерації роботодавців ПЕК України.