/Протокол підсумків роботи вугільної промисловості України у 2012 році

Протокол підсумків роботи вугільної промисловості України у 2012 році

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про підсумки роботи вугільної промисловості України у 2012 році.

Слухали:
Члена Ради Кабанова А.І., який інформував, що результати роботи галузі у 2012 році суттєво покращилися в порівнянні з роботою у попередньому 2011 році. При цьому забезпечено значний приріст вуглевидобутку як в цілому по Україні, так і окремо в державному і недержавному секторах галузі. Слід зазначити, що функціонування недержавного сектору всеж-таки відрізнялося значно більшою ефективністю. Понад 91% приросту загальноукраїнського вуглевидобутку забезпечено саме шахтами недержавного сектора.

Вугільними підприємствами України за січень-грудень 2012 року загалом видобуто 85 млн. 760,4 тис.т вугілля, що на 15476,7 тис.т (22,0%) перевищує плановий рівень видобутку і на 3769,0 тис.т (на 4,6%) вище показника рівня видобутку за аналогічний період 2011 року, в тому числі енергетичного вугілля видобутого на 3957,8 тис.т (6,9%) вище встановленого плану; коксівного вугілля – на 11518,8 тис.т (87,0%) вище запланованого рівня.

Підприємствами, підпорядкованими Міненерговугілля, за січень-грудень 2012 року видобуто 24 млн. 877,7 тис.т, що на 244,1 тис.т (1,0%) вище встановленого плану. Порівняно з відповідним періодом 2011 року видобуток збільшився на 331,6 тис.т (на 1,9%).

Енергетичного вугілля видобуто 17668,3 тис.т, що на 507,0 тис.т (2,8%) менше встановленого плану. Але порівняно з січнем-груднем 2011 року видобуток збільшився на 662,8 тис.т (на 3,9%).

Коксівного вугілля видобуто 7209,3 тис.т, що більше запланованого обсягу на 751,0 тис.т (на 11,6%). У той же час це на 331,2 тис.т (4,4%) нижче рівня видобутку відповідного періоду 2011 р.

За січень-грудень 2012 р. всіма вугледобувними підприємствами України проведено 448,8 км розкривних та підготовчих гірничих виробок, що на 16,3 км більше запланованого рівня, але на 12,7 км менше ніж в 2011 році. Державними підприємствами за цей період проведено 163,3 км таких виробок, що на 1,2 км більше, ніж передбачено програмою, та на 11,6 км менше ніж за аналогічний період 2011 р.

Збитки від випуску товарної продукції державними вугільними підприємствами у січні-грудні 2012 року, без урахування коштів державної підтримки, склали 11825,1 млн. грн., збільшившись порівняно з відповідним періодом 2011 року на 2836,9 млн. гривень.

За 2012 р. з державного бюджету надійшло 10171,9 млн. грн. на часткове покриття витрат із собівартості вугільної продукції.

В цілому по вугільній промисловості України у 2012 р. вдалося забезпечити досить високі темпи підвищення обсягів вуглевидобутку на рівні 4,6%. Проте у державному секторі вони зросли лише на 1,4%. Це свідчить про нагальну актуальність прискорення реформування державного сектора галузі.

Вирішили:

1. Інформацію про підсумки роботи вугільної промисловості у 2012 році прийняти до відома.

2. Інформацію направити членам об’єднання “Укрвуглероботодавці” та розмістити на сайті об’єднання для використання в роботі.