Членство

Порядок прийому в члени Федерації роботодавців ПЕК України здійснюється шляхом подання до Ради Федерації роботодавців ПЕК України таких документів:

1. Письмове звернення щодо вступу до Федерації роботодавців ПЕК України із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Федерації роботодавців ПЕК України, у тому числі сплачувати вступні, членські та цільові внески, та рішення відповідного керівного органу;

2. Копії Статуту (завіреної в установленому порядку), виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, свідоцтва про державну реєстрацію (у разі наявності);

3. Статистичні дані щодо роботодавців-членів та їх працівників.

4. Прийом членів здійснюється за рішенням Ради Федерації роботодавців ПЕК України.

 

Членами Федерації роботодавців ПЕК України можуть бути організації роботодавців, їх об’єднання, створені за галузевою або міжгалузевою ознакою, що діють у межах певного виду або кількох видів економічної діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу та утворені відповідно до чинного законодавства України, які визнають Статут Федерації роботодавців ПЕК України, виявили згоду виконувати його вимоги і сплачують вступні, членські та цільові внески.

Право на вступ в Федерацію роботодавців ПЕК України у якості члена може бути реалізовано на підставі Конвенції Міжнародної організації праці від 09.07.1948 № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію», а також на інших підставах передбачених міжнародним та національним законодавством.