/Про ФРУПЕК

Про ФРУПЕК

Цілі та завдання організації

Основною метою діяльності Галузевого об‘єднання є представництво інтересів обласних і місцевих організацій роботодавців та роботодавців вугільної та енергетичної промисловості на всеукраїнському, галузевому і місцевому рівнях у економічних, соціально-трудових та інших відносинах, захист їх прав та законних інтересів, а також координація та консолідація дій членів Галузевого об‘єднання для досягнення позитивних результатів їхньої діяльності та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального діалогу.


Основні завдання Галузевого об‘єднання

 • Створення через механізм соціального діалогу правового поля для ефективного розвитку економіки підприємств і організацій вугільної та енергетичної промисловості;
 • Лобіювання та захист прав та законних інтересів членів Галузевого об‘єднання та роботодавців на всеукраїнському, галузевому і місцевому рівнях;
 • Участь у виробленнi полiтики з питань зайнятостi, оплати і охорони працi, соцiального страхування працiвникiв, у реалiзацiї соцiальних програм, в iнших питаннях соцiально-економiчного характеру та трудових вiдносин, лобiювання та ведення переговорiв щодо їх просування;
 • Сприяння об’єднанню роботодавців вугільної та енергетичної промисловості в організації роботодавців з наміром реалізації основної мети діяльності Галузевого об‘єднання;
 • Сприяння розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального діалогу, консолідації роботодавців з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики на державному та галузевому рівнях;
 • Співробітництво з органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спiлками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;
 • Забезпечення представництва та захист законних iнтересiв i прав роботодавців у вiдносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професiйними спiлками, їх об’єднаннями, iншими органiзацiями найманих працiвникiв та об’єднаннями громадян;
 • Участь у проведенні колективних переговорів та укладанні генеральної та галузевих угод;
 • Контроль за виконанням сторонами соціального діалогу зобов’язань за генеральною та галузевою угодами у вугільній та енергетичній промисловості;
 • Сприяння максимальному дотриманню iнтересiв роботодавцiв при вирiшеннi колективних трудових спорiв (конфлiктiв), запобiгання страйкам та локаутам як крайнiм засобам вирiшення цих конфлiктiв;
 • Сприяння становленню ринку робочої сили, оптимізації оплати праці працівників вугільної та енергетичної промисловості, запобiгання безробіттю шляхом поліпшення умов їх праці, сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення рацiональної структури зайнятостi працівників; виконання соціально-економічних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності;
 • Контроль з питань неухильного дотримання членами Галузевого об‘єднання правових норм, встановлених законодавчими актами України;
 • Розвиток співробітництва з міжнародною асоціацією “EURACOAL” та іноземними організаціями роботодавців, їх об’єднаннями;
 • Розвиток стосунків з науковими об’єднаннями держави (Національною Академією наук, Академією гірничих наук та іншими галузевими Академіями України), всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, зокрема Федерацією роботодавців України, Громадською радою при Міністерстві енергетики України та іншими громадськими організаціями з метою розроблення та впровадження спільних заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу.

Федерація роботодавців ПЕК України представлена

 • Національній тристоронній соціально-економічній Раді;
 • Раді Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні;
 • Раді Федерації роботодавців України;
 • Колегії Міненерго України;
 • Громадській раді при Міністерстві енергетики України;
 • Наглядовій раді Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
 • Правлінні Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
 • Правлінні Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
 • Наглядовій раді Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.