Про нас

Свідоцтво про легалізацію: №2651 від «03» квітня 2007 року

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія АОО №075861 від «04» квітня 2007 року
код ЄДРПОУ: 34999845
Адреса Виконавчої дирекції: 03680, м. Київ, провулок Приладний, буд. 2-А.
Телефон, факс: (044) 424-85-14
Адреса електронної пошти: frupek@ukr.net
До складу Федерації роботодавців ПЕК України входять: 5-ть Обласних організацій роботодавців вугільної промисловості (Донецька, Луганська, Львівська, Волинська, Дніпропетровська) та Київська міська організація роботодаців.
Загальна кількість членів Об`єднання: 30

Статут Об’єднання: Статут та Буклет

Статут Федерації роботодавців ПЕК України — правонаступника Об’єднання у зв’язку із зміною найменування: Статут із зміною найменування, Статут титульный, Виписка з Єдиного державного реєстру,свідоцтво НСПП 2018

Перелік підприємств членів вугільної та енергетичної промисловості: див. Структура (нижче)

Структура 2019

Перелік підприємств членів енергетичного сектору економіки:

— Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Дніпроенерго»;

— Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Західенерго»;

— Публічне акціонерне товариство «ДТЕК Східенерго»;

— Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго»;

-Приватне акціонерне товариство «Укргідроенерго»;

-Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго»

Кількість найманих працівників, працюючих у роботодавців, що входять до складу Об`єднання складає 246 519 осіб, з них: за КВЕД-2010: код 05.10 “Добування кам’яного вугілля” загальна чисельність працівників становить 232 526 осіб; за КВЕД-2010: код 35.11 “Виробництво електроенергії” загальна чисельність працівників становить 13 993 осіб.

 

Цілі та завдання організації:

Основною метою дiяльностi Галузевого об‘єднання є представництво інтересів обласних і місцевих організацій роботодавців та роботодавців вугільної та енергетичної промисловості на всеукраїнському, галузевому і місцевому рівнях у економічних, соцiально-трудових та інших відносинах, захист їх прав та законних інтересів, а також координація та консолідація дій членів Галузевого об‘єднання для досягнення позитивних результатів їхньої діяльності та посилення їх впливу на процес формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального діалогу.

Основними завданнями Галузевого об‘єднання є:

1353075503_img_5475• Створення через механізм соціального діалогу правового поля для ефективного розвитку економіки підприємств і організацій вугільної та енергетичної промисловості;

• Лобіювання та захист прав та законних інтересів членів Галузевого об‘єднання та роботодавців на всеукраїнському, галузевому і місцевому рівнях;
• Участь у виробленнi полiтики з питань зайнятостi, оплати і охорони працi, соцiального страхування працiвникiв, у реалiзацiї соцiальних програм, в iнших питаннях соцiально-економiчного характеру та трудових вiдносин, лобiювання та ведення переговорiв щодо їх просування;
• Сприяння об’єднанню роботодавців вугільної та енергетичної промисловості в організації роботодавців з наміром реалізації основної мети діяльності Галузевого об‘єднання;

• Сприяння розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального діалогу, консолiдацiї роботодавців з метою посилення впливу на формування соцiально-економiчної політики на державному та галузевому рівнях;

• Співробітництво з органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, професiйними спiлками, їх об’єднаннями та iншими органiзацiями найманих працiвникiв;
• Забезпечення представництва та захист законних iнтересiв i прав роботодавців у вiдносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професiйними спiлками, їх об’єднаннями, iншими органiзацiями найманих працiвникiв та об’єднаннями громадян;
• Участь у проведенні колективних переговорів та укладанні генеральної, галузевої угод;
• Контроль за виконанням сторонами соціального діалогу зобов’язань за генеральною та галузевою угодами;
• Сприяння максимальному дотриманню iнтересiв роботодавцiв при вирiшеннi колективних трудових спорiв (конфлiктiв), запобiгання страйкам та локаутам як крайнiм засобам вирiшення цих конфлiктiв;
• Сприяння становленню ринку робочої сили, оптимізації оплати праці працівників вугільної та енергетичної промисловості, запобiгання безробіттю шляхом поліпшення умов їх праці, сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення рацiональної структури зайнятостi працівників; виконання соціально-економічних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності;

• Контроль з питань неухильного дотримання членами Галузевого об‘єднання правових норм, встановлених законодавчими актами України;
• Розвиток співробітництва з міжнародними та іноземними організаціями роботодавців, їх об’єднаннями;
• Розвиток стосунків з науковими об’єднаннями держави (Національною Академією наук, Академією гірничих наук та іншими галузевими Академіями України), всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, зокрема Федерацією роботодавців України, іншими громадськими організаціями з метою розроблення та впровадження спільних заходів, спрямованих на забезпечення ефективного розвитку вугільної промисловості.

 

Структура та члени організації

До складу галузевого об’єднання входять чотири обласних організації (Донецька, Луганська, Львівська, Волинська), понад 50 структурних одиниць, на підприємствах яких працюють біля 260 тис. працівників.

 

Діяльність організації:

1353075407_img_5326Об’єднання „Укрвуглероботодавці» через Робочу групу з опрацювання нормативно-правових актів, утворену зі складу спеціалістів апарату та незалежних експертів, опрацювало десятки проектів нормативно-правових актів, що стосуються інтересів роботодавців у економічній та соціально-трудовій сферах.

Про це свідчить перелік проектів Законів України, нормативно-правових актів та інших документів, які надходили на погодження та опрацювання Об’єднанню:
• проекти Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2008, 2009, 2010 роки;
• проект Закону України «Про професійний розвиток працівників»;
• проект Податкового кодексу України;
• проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про організації роботодавців (нова редакція)»;
• зауваження до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування | на випадок безробіття»;
• проект Закону України «Про внесения змін до Кодексу України про адміністративні порушення»;
• проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробиицтві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності»;
• проект Закону України «Про захист грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця»;
• проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування»;
• проект наказу Мінтрансзв’язку «Про індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України»;
• Проект Закону України «Про індексацію грошових доходів населення»;
• проект Міністерства праці та соціальної політики «Про затвердження надання дотацій роботодавцю для забезпечення молоді перщим місцем»;
• проект Закону України «Про мораторій на закриття шахт, які не виробили свої ресурси»;
• проект «Про створення Тристоронньої соціально-економічної Ради» і Положення «Про Тристоронню соціально-економічну Раду»;
• проект постанови Кабінету Міністрів «Про внесения змін до Порядку визначення |страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання»
та інші.

Об’єднання «Укрвуглероботодавці» виступило в 2007 році стороною переговорів щодо внесення доповнень і змін до Галузевої угоди між Міністерством вугільної промисловості України, роботодавцями і профспілками вугільної промисловості, прийняло участь у підготовці положень Генеральної угоди на 2011-2012 роки.

Представники Об’єднання «Укрвуглероботодавці» приймають участь у міжнародних проектах, семінарах, круглих столах з питань соціального діалогу. Налагоджені стосунки та співпраця з Асоціацією роботодавців вугільної промисловості Польщі. Об’єднання є членом Генеральної асамблеїЄвропейської асоціації вугілля та лігнітів «EUROCOAL» (Брюссель).

Об’єднання запровадило відзнаку об’єднання «Укрвуглероботодавці» — медаль імені М.С. Сургая, колишнього міністра вугільної промисловості України, доктора технічних наук, професора, Героя України, якою відзначають значні трудові і наукові досягнення гірничопромисловців і вчених галузі.


Об’єднання представлено в:

• Національній тристоронній соціально-економічній Раді при Президентові України;
• Спільному представницькому органі сторони роботодавців на національному рівні;
• Федерації роботодавців України;
• Колегії Мінвуглепрому України;
• Наглядовій раді Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
• Правлінні Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;
• Правлінні Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
• Наглядовій раді Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;
• Раді професійного недержавного пенсійного Фонду „Шахтар».