/Напрямки діяльності

Напрямки діяльності

Лобіювання інтересів роботодавців ПЕК України при підготовці пропозицій Кабінету Міністрів щодо розвитку та реформуванню вугільної та енергетичної галузей

Забезпечення системного підходу у справі виявлення причин та подолання наслідків кризових явищ в галузі, надання рекомендацій щодо підтримки та відновлення роботи вугільних та модернізації енергетичних підприємств

Контроль виконання Генеральної та Галузевих угод між органами державної влади, роботодавцями та профспілками, підготовка проєктів нових угод

Участь, представництво та захист інтересів енергетичної та вугільної галузей в національній тристоронній соціально – економічній Раді, Колегії міністерства енергетики та вугільної промисловості, Федерації роботодавців України, правліннях та наглядових радах соціального страхування, пенсійному фонді

Організація та проведення консультацій, семінарів, зустрічей з актуальних проблем вугільної та енергогенеруючої галузей